Traduceri autorizate Cantemir

servicii

» Traduceri autorizate Cantemir

Serviciul de Traduceri autorizate Cantemir, se refera la traducerea în scris a unui document oficial, efectuată de un traducător autorizat de către Ministerul Justiţiei din România. Pentru a fi o traducere autorizată, la finalul traducerii se aplică ştampila şi semnătură traducătorului care a efectuat traducerea. Prin semnătură şi ştampila să, traducătorul adevereşte faptul că el a realizat traducerea şi că traducerea respectă sensul şi înţelesul textului din documentului original.

Traduceri autorizate Cantemir

 • » Traduceri autorizate Cantemir acte/lucrări tehnice
 • » Traduceri autorizate Cantemir acte/lucrări medicale
 • » Traduceri autorizate Cantemir acte/lucrări juridice
 • » Traduceri autorizate Cantemir acte/lucrări economice
 • » Traduceri autorizate Cantemir acte auto, etc.

» Traduceri autorizate Cantemir – Traduceri legalizate Iasi

Traducerea legalizată, este de fapt un serviciul de Traduceri autorizate Cantemir (traducere cu ştampila şi semnătura traducătorului) legalizată de un notar public din România. Prin legalizarea traducerii, notarul public certifică faptul că ştampila şi semnătura traducătorului sunt autentice, şi faptul că acesta deţine o autorizaţie eliberată de Ministerul Justiţiei pentru limba tradusă.

Serviciile de Traduceri autorizate Cantemir necesită legalizare la un notar public, atunci când documentele a căror traducere s-a realizat, sunt emise de instituţii ale statului român sau instituţiile publice altor ţări.

Exemple de acte pentru Traduceri autorizate Cantemir:

 • » certificat de naștere, certificat de deces, certificae de căsătorie, cartificat de celibat, carte de identitate, permis de conducere, etc.
 • » certificat de înmatriculare, carte de identitate auto, contract vânzare-cumparare, etc.
 • »acte emise de Registrul Comerțului, acte emise de Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel (senținte civile/penale, certificate, cereri, adrese, citații), acte juridice, etc.
 • » acte de studii, diplomă, foaie matricolă, adeverință, etc.
 • » acte eliberate de instituții publice: certificate, caziere, adeverințe, etc.

» Apostile/Supralegalizari – Traduceri autorizate Cantemir

Apostila se poate aplica pe actul original, copia legalizată sau pe traducerea legalizată. Documentul original, copia legalizată sau traducerea legalizată necesită apostilă atunci când doriţi că documetul sau traducerea dvs. să fie recunoscute pe plan internaţional.
Prin aplicarea apostilei pe actul original, copia legalizată sau traducerea legalizată, înţelegem aplicarea unei ştampile cu latura de 9 cm, ce conţine datele actului original, semnătura şi ştampila instituţiei care a aplicat apostila.

Indiferent ce tip de act se apostilează, acesta trebuie să fie emis de autorităţile din România.

Practic, prin apostilă, documentele dvs. vor fi recunoscute ca acte autentice în ţările care au semnat Convenţia de la Haga. Supralegalizarea este de fapt tot o apostilă, doar că aceasta este aplicată pe documentele care vor fi folosite în ţările care NU au semnat Convenţia de la Haga. Supralegalizarea se poate aplica la fel ca şi apostila pe actul original, copia legalizată cât şi pe traducerea legalizată.

Apostila şi supralegalizarea necesită mai multe demersuri către diferite instituţii din România, fiind un proces mai lung şi mult mai complex. AXA Traduceri autorizate Cantemir înţelege faptul că timpul dvs. este foarte important şi lipsa informaţiilor necesare pentru parcurgerea acestor demersuri nu fac decât să vă deruteze și să pierdeți mai mult timp si resurse. De aceea, AXA Traduceri autorizate Cantemir va stă la dispoziţie şi parcurge toate demersurile necesare pentru ca în final, dvs. să aveţi actul pregătit pentru următoarele demersuri pe care le veţi face în străinătate.

» Vizarea actelor de studii – Traduceri autorizate Cantemir

Vizarea actelor de studii este necesară în cazul în care doriți să apostilați/supralegalizați actul original sau traducerea legalizată. Fară aceste vize, actul dvs. nu se va putea apostila/supralegaliza.
Vizarea se poate face la:

 • » Inspectoratul Școlar Județean: acte de studii preuniversitare (diplomă de bacalaureat, foaia matricolă a anilor de studiu, atestate, certificate, etc.)
 • » Ministerul Învăţământului (București): actele de studii universitare (diplomă de licență, foaia matricolă a anilor de studii universitare, certificate, etc.)
» Interpretariat – Traduceri autorizate Cantemir

Doriti urgent un traducător autorizat pentru un simpozion, pentru o conferinţă internaţională, o întâlnire de afaceri, o declarație notarială sau audierea martorului/părții într-un proces? Apelaţi la agenţia noastră de traduceri autorizate. La noi veţi găsi întotdeauna traducătorul potrivit pentru dumneavoastră.

» Colaționare – Traduceri autorizate Cantemir

Aveți nevoie de revizuirea unei traduceri? Nu sunteți sigur că traducerea dvs. este intradevar una de calitate? Traduceri autorizate Cantemir vă stă la dispoziție cu serviciul de colaționare, pentru ca în final să fiți cu adevărat mulțumit de traducerea dvs.

Traduceri autorizate Cantemir – cel mai bun raport calitate – preţ